NASZA HISTORIA

NASZA HISTORIA

SABATÓWKA mieści się w budynku, w którym do 1989 znajdowała się Szkoła Podstawowa. Historia pisze zaskakujące scenariusze. Edukację szkolną rozpoczęłam właśnie tutaj, w tej szkole, w której teraz znajduje się SABATÓWKA  i uczęszczałam do niej przez ponad 5 lat. Gospodarstwo Agroturystyczne prowadzę od 2010 roku kiedy to przekazali mi je rodzice. Poniżej zdjęcie kiedy byłam jeszcze uczennicą Szkoły Podstawowej :)

W 1904 roku przystąpiono do budowy szkoły z inicjatywy pana nazwiskiem Proboszcz – obywatela Parszowa.

Ukończono i oddano do użytku w 1905r. Była to jedna olbrzymia izba, w której ławki były odpowiednikami klas. Pierwszym kierownikiem, jak podają najstarsi mieszkańcy był krótko niejaki pan Moskal. Po nim kierownictwo objął Antoni Piątkowski. W czasie pobytu Piątkowskiego w Rosji w szkole pracował Józef Szlęzak ze Skarżyska i Feliks Kolbicz.

Od 1941r szkoła była miejscem schronienia partyzantów. Obecny wówczas kierownik pan Szymański był łącznikiem, a rannych partyzantów ukrywał w mieszkaniu za piecem. W latach 1945-1952 kierownikiem był pan Powlęga, późniejszy wykładowca na WSP w Kielcach. Grono nauczycielskie liczyło wówczas 3 osoby: Władysław Strachowski, Jadwiga Kwiecińska, Maria Boniszewska.

W 1972r w związku z powstaniem Zbiorczej Szkoły Gminnej w Wąchocku zmniejszył się stopień organizacyjny szkoły. Pozostały tylko klasy I-IV, a placówka stała się Punktem Filialnym Szkoły Podstawowej w Wąchocku. Pozostało tylko 5 nauczycieli. W związku z tym wydarzeniem upadł projekt budowy nowej szkoły. W 1978r Kurator Oświaty obiecał remont starego budynku. W 1979r odszedł pan Tadeusz Kosior, a kierownikiem placówki została pani J. Moćko. Było coraz ciaśniej, wprowadzono przedszkole, a w klasach I-IV uczyło się ponad 100 uczniów. W roku 1983 funkcję kierownika Punktu Filialnego Gminny Dyrektor Szkół mgr K. Winiarczyk powierzył nauczycielce T. Kempińskiej.

Dzięki staraniom Rady Sołeckiej w Wielkiej Wsi powołano Komitet Budowy Szkoły, któremu przewodniczyła pani Bożena Sowa. W roku 1984 rozpoczęły się prace ziemne. Mieszkańcy Wielkiej Wsi i Węglowa budowali szkołę wspólnie gromadząc materiały budowlane, zbierając pieniądze, płacąc za opracowanie dokumentacji. Wykonali wiele prac  m.in. ogrodzenie, zaszklili okna, dowozili wodę.

18 grudnia 1989r dzieci zostały przez nauczycieli przeprowadzone do nowej szkoły.