Regulamin

Regulamin

REGULAMIN POBYTU GOŚCI

W AGROTURYSTYCE „SABATÓWKA”

§ 1

1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku Gości na doby.

2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.

3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeśli pokój jest wolny.

4. Gość ma prawo pozostawienia swojego bagażu lub sprzętu turystycznego w miejscu wskazanym przez gospodarza, do końca ostatniego dnia pobytu, bez dodatkowej opłaty.

§ 2

1. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie przedpłaty przez Gościa w wysokości 30% wartości całości zamówienia. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.

2. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego równoznaczne jest z akceptacją regulaminu przez Gościa.

3. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu. Pod warunkiem ze pokój nie został wynajęty innemu gościowi.

§ 3

1. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.

2. W godzinach 22.00 do 7.00 należy zachować ciszę, chyba że wcześniej ustalono warunki zabawy.

3. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione ,chyba że gość uzgodni tę kwestię z gospodarzem.

§ 4

1. W trakcie pobytu sprzątanie pokoju odbywa się samodzielnie przez Gościa. Środki do sprzątnięcia pokoju udostępnia gospodarz.

2. Trzymanie zwierząt domowych w kwaterze bez uzgodnienia z gospodarzem jest zabronione.

§ 5

1. Gospodarz odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym, przeznaczonym do tego miejscu, jeśli szkoda w tych rzeczach nastąpiła z jego winy.

2. Gospodarz wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

3. Gość powinien powiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody w pokoju (posesji) lub o jej stwierdzeniu.

4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pokoju i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada(np. dzieci)

§ 6

1. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji, i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia z Gospodarzem można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.

2. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucze do drzwi budynku gł. i pokoju, które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie kluczy powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.

3. Opłata za zamówiony, lecz nie wykorzystany posiłek nie jest zwracana.

4. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić posesję do godziny 22.00

5. Goście zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych

6. Przy paleniu w kominku należy zachować szczególną ostrożność, ze względu bezpieczeństwa osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się zbliżania do paleniska kominka.

6. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie

gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

7. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących Regulaminu prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.

 

Życzymy przyjemnego pobytu :)